Brzdná dráha
Brzdná dráha
Besip (2004-02-09)

Dodal: Deflepp 002

Délka brzdné dráhy při různých rychlostech a na různém povrchu včetně dráhy, odpovídající reakční době řidiče (1 s)

tabulkatabulka