Klimatizace - princip
print
Klimatizace - princip
Mikki 001 (2004-05-01)

Obrázek: www.robinair.cz (Petr Seidler)

Princip

Obrázek názorně shrnuje princip a chod klimatizace.

Z fyzikálního hlediska je klíčem k chlazení rozpínání a stlačování k tomu vhodného plynu.

 • ohřátý plyn (nízkotlaké vedení) je veden ke kompresoru

 • kompresor pod tlakem vhání teplý plyn do kondenzátoru-chladiče (vysokotlaké vedení)

 • v chladiči se náporovým prouděním plyn zchladí a kondenzuje na kapalinu

 • stlačená a zchlazená tekutina prochází filtrem (odvlhčovač), který ji zbavuje vlhkosti (voda je z hlediska chladiva vpodstatě nestlačitelná, tedy snižuje účinnost chlazení a navíc by způsobovala korozi systému) a nečistot

 • takto připravená tekutina je expanzním ventilem vpouštěna do výparníku (ve kterém panuje menší tlak), kde dochází k odpaření a energetická bilance je záporná, tedy vzduch dodávaný ventilátorem je výměníkem ochlazován

 • ... a zpět na bod 1

 • Chladivo

  Klimatizace v Mondeu (stejně jako ve většině vozů) je dnes plněna chladivem R134a - s chemickým vzorcem C2H2F4 nebo CH2F-CF3 nebo CF3CH2F, tedy jedná se o tetrafluoretan (nebo také halocarbon nebo Dymel 134a) a patří do skupiny halogenových alkanů (přesný chemický název zní 1,1,1,2-tetrafluoretan). Je nehořlavý, bezbarvý s éterovým pachem. Bod varu -26,5oC.

  Součásti

  expanzní ventil odvlhčovač/filtr
  tlakový spínač kompresor
  chladič/kondenzátor

  Příklad cen

  jednotlivých nových originálních dílů klimatizace

  (www.auto-klima.cz, Mondeo Mk. II 1.8i)

  kompresor 20237 Kč
  výparník 5710 Kč
  kondenzátor (chladič) 6643 Kč
  dehydrátor (filtr, odvhlčovač) 1411 Kč
  expanzní ventil 472 Kč
  tlakový spínač 1145 Kč

  obr5obr5
  obr2obr2
  obr3obr3
  obr4obr4
  obr1obr1
  obr6obr6
  edit
  cmc.fordclubs.org
   Created by BasicX, Zbynek | Nahoru | Home | E-mail
   
   Copyright © 2003 - 2009 CMC + CFC, všechna práva vyhrazena