První pomoc - popálení, opaření
print
První pomoc - popálení, opaření
K. Rubášová (2004-09-10)

Popálení je poranění tkáně, které je způsobeno zvýšenou teplotou okolí. Hranice této teploty je poměrně nízká +56 °C. Závažnost působení tepelné energie je dána především teplotou a délkou působení. Popálení je velice závažné poranění. Způsobuje reakci místní, ale u větších ploch i reakci celého organismu. Elektrický proud může zapříčinit poruchu či zástavu srdečního rytmu.

Příčiny

  • Styk s rozpáleným předmětem

  • Plamen, oheň

  • Elektrický výboj a elektrický proud

  • Horká voda a pára

Stupně závažnosti

I

popálení kůže a sliznice bez hlubší vrstvy, zarudlé– BOLESTIVÉ

IIa

puchýře, chloupky trčí – BOLESTIVÉ

IIb

puchýře, chloupky vypadávají – MÉNĚ BOLESTIVÉ

III

seškvařená kůže, … - NEBOLÍ !!!

První pomoc

  • POZOR vždy myslet i na svoje zdraví, např. sundat si ze sebe silonové věci(škvaří se při nízkých teplotách), vytvořit si provizorní náustek(popálení dýchacích cest patří k nejhorším!!!), …

  • odstranit příčinu poškozeni – uhasit oheň, vytáhnout z horké tekutiny, páry,… osoby zasažené elektrickým proudem od zdroje oddělit nevodivým předmětem

  • při popálení více osob se zaměřit na postižené, kteří si na bolest nestěžují, i když jsou zjevně popáleni – jsou na tom hůř!!!

  • při větších a hlubších popáleninách poškozenou plochu sterilně zakrýt a vyhledat rychle lékařskou pomoc, postiženého sledovat, zda neupadá do bezvědomí,nedusí se – při nadýchání se, dochází k postupnému otoku dýchacích cest

  • povrchové popáleniny chladit vodou – PROSÍM nepoužívejte na počátku žádné oleje, masti,... – žádné zázraky od babiček či kamarádů !!! postup: studenou vodou 8-12 stupňů - NE LEDOVAT - chladit asi 20 minut, zkontrolovat a případně pokračovat v chlazeni dále

  • puchýře se nechávají – ochrana před infekcí, lékař je dle zvážení punktuje

Trochu vlastního komentáře:

Popáleniny patří k nejhorším úrazům. Nejvíce zákeřné jsou úrazy elektrickým proudem, proto pozor na dráty trčící ze země. Na popáleninovém oddělení jsem pracovala krátce, ale zažila jsem několik nenechavců, kteří přišli o celé či části rukou.

Prosba:

Proti bolesti se dá úspěšně použít akupresura. Prosím, doporučte mi zdroj, kde se o ní dovím více.Díky

katka_rubasova(na) volny.cz

edit
cmc.fordclubs.org
 Created by BasicX, Zbynek | Nahoru | Home | E-mail
 
 Copyright © 2003 - 2009 CMC + CFC, všechna práva vyhrazena