Rozborka přepínání sání 2.5 V6
print
Rozborka přepínání sání 2.5 V6
PoJD001 (2012-11-14)

Původní inspirací pro rozebrání klapek sání mého Mondea V6 bylo ověření, zda klapky nemají nějaký problém. Potýkal jsem se s problémem nižšího výkonu v otáčkách, Mondeo mělo nový IMRC modul, vizuálně vše pracovalo správně, ale efekt krátkého sání jako by skoro nebyl. Navíc se po otevření krátkého sání objevoval často nepříjemný hluk, který jsem v té době přisuzoval nějakému problému u klapek. Rozebrání v mém případě nicméně žádný problém neodhalilo, takže hlavní efekt v mém případě bylo zjištění, jak přesně klapky fungují + jejich pročištění + vyčištění dalších komponent u sání Mondea.

Postupoval jsem dle anglického návodu zde: http://www.fordwiki.co.uk/index.php?title=UIM_%26_LIM_Removal_And_Cleaning

Trocha terminologie:
Některé pojmy bych raději upřesnil před samotným článkem, abych zamezil nedorozumění.

Sací paroží = UIM (Upper Inlet Manifold)
Klapky sání = LIM (Lower Inlet Manifold)
Volnoběžný ventil = ICV (Idle Control Valve)

Postup:
1) Sundáme přední masku. Tento krok není nutný, ale já jej s oblibou dělám, abych měl více prostoru pro manipulaci (můžu se snáze později ohnout a dosáhnout dále v motorovém prostoru). Pro sundání stačí povolit 2 plastové západky, jejich pozice je označená červeně na obr. 1. Pak masku vyjmeme směrem k sobě, dole uprostřed je kousek plastu zaklíněný v kraji nárazníku.

2) Odpojíme baterku. Budeme čistit škrtící klapku i sání, ECU se bude muset naučit nové hodnoty poté.

3) Odpojíme plastový kryt přes IMRC modul. Povolíme 3 šrouby, označené zeleně na obr. 1. Na obr. 2 po sundání (ta kovová krabička uprostřed je IMRC modul).

4) Odpojíme konektor od MAF (váhy vzduchu). Na obr. 3 označený zeleně.
  
5) Odpojíme sání od škrtící klapky, příp. celé sundáme. Na obr. 3 je otevřené sání, originál sání je v černé plastové krabici, ale ke škrtící klapce je přiděláno stejně. Je třeba nejprve odpojit 3 hadice - na obrázku jejich přívod do sání označen modře. Sledujte tedy tyto hadice a odpojte je ze sacího paroží. Hadice směrem ke světlům je připojená vedle IMRC modulu - je vidět na obr. 2. Tlustá hadice směrem do auta vede k volnoběžnému ventilu a třetí hadice stejným směrem (užší) ústí dozadu opět na sací paroží. Po odpojení těchto hadic nám zbývá odpojit sání od škrtící klapky - povolením kovové spony. U originálního sání by se nejspíš vyplatilo vyndat krabici se sáním ven, ale je možné jen odpojit od klapky a ponechat na autě (nejsem si ale jist, zda vám pak nebude překážet). Mé otevřené sání jsem po odpojení od škrtící klapky celé vytáhl ven z auta. Nyní by prostor před klapkou mohl vypadat zhruba jako na obr. 4.

6) Odpojíme lanka od škrtící klapky. Na obr. 5 detail prvního táhla - pomůžeme si vytažením bílého plastového krytu - na obr. označen červeně. Pak si podržíme klapku v otevřené poloze (napnutáá pružina) a sundáme konec lanka z těla škrtící klapky - na obr. 5 označeno zeleně. Koncovka druhého lanka má přes sebe kovovou pojistku, tu stáhneme směrem od lanka a pak se již objeví žlutohnědý konec (označen červeně na obr. 6) a ten již pohodlně sundáme ze škrtící klapky.

7) Povolíme a sundáme 3 šrouby držící kovový mechanismus s lanky ke škrtící klapce. Na obr. 7 je vidět spodní šroub, další dva jsou nahoře. Povolit, odšroubovat a lanko s kusem kovu odložit dozadu do motorového prostoru, ať nám nepřekáží při další manipulaci. Pozor na lanka, ať je moc neohýbáme nebo jinak nenamáháme.

8) Odpojíme konektor od škrtící klapky (jeho pozice naznačena zeleně na obr. 8) a povolíme 4 šrouby (10''), držící klapku na paroží sání. Označeny červeně na obr. 8. Sundáme škrtící klapku a důkladně očistíme (technickým benzínem nebo perchlórem),včetně pružinek. Po odmaštění doporučuju máznout - WD40, konkor. Klapku si odložíme někam na bezpečné místo, teď ji nějakou dobu nebudeme potřebovat. Obr. 9 a 10 je má škrtící klapka po odmontování a před očištěním. Obr. 11 ukazuje sací paroží bez klapky. To, co na obr. vidíte, je těsnění (červeně označené)! Nezapomeňte také sundat.

9) Sundáme volnoběžný ventil. Povolíme 2 šrouby (horní z nich červeně na obr. 12), odpojíme konektor (zeleně na obr. 12) k ventilu a vyndáme z auta. Pozor na těsnění, ať jej neztratíme.

10) Pokud jsme to ještě nikdy nedělali, tak jej pročistíme. Ideálně perchlór nebo technický benzín. Buď nechat chvíli působit, nebo štětečkem ještě pístku uvnitř pomoci. Pročištěním by se nám měl srovnat chod na volnoběh (pokud se vám třeba někdy stalo, že volnoběžné otáčky zůstaly příliš vysoko, či známý moosing zvuk - u mě se projevovalo při přidávání v motorovým prostoru- ihned po přidání se ozval dost nepříjemý a rezonující zvuk;po pročištění je již vše OK).

11) Odpojíme od paroží další ventil povolením 2 šroubků viz obr. 13.

12) Odpojíme poslední 2 hadice od paroží - jedna nad klapkou a druhá přímo ke klapce - označeno zeleně na obr. 11.

13) Nyní by již k sacímu paroží nemělo být nic připojeno. Takže nám zbývá povolit 6 šroubů, které  drží paroží na motoru. Na 3 z nich je třeba delší ořech 13 (červeně na obr. 14). Zbývající 3 jsou tuším 10''. Postupně a opatrně povolujeme všechny. V původním anglickém návodu se píše o doporučeném pořadí při povolování, které já neznám. Ale bral jsem to postupně a rovnoměrně po celé ploše. Nepovolil jsem šrouby celé, ale jen po částech. Když jsou všechny šrouby povolené, zkuste opatrně za paroží vzít, již by mělo mít vůli. Pokud ano, tak vyšroubujte všech 6 šroubů a paroží z motoru opatrně sejměte (asi 2 cm nahoru nad motor a pak směrem doleva - pro jistotu, tam nám nic nepřekáží).

14) Na obr. 15 je paroží po vyjmutí. Toto je třeba důkladně omýt/propláchnout. Na anglických fórech většinou doporučují nějaký přípravek proti karbonu, posloužit ale může taky starý známý technický benzín, příp. perchlór. Doporučuji nechat odstát uvnitř paroží a pokračovat s demontáží.

15) Na obr. 16 jsou již vidět klapky (otvory bez klapek jsou primární, samotné klapky krátkého sání vidíte v ostatních otvorech). Z klapek opatrně sundáme plastové těsnění. Drží na 2 plastových západkách v bloku pod ním, ale mírným tlakem nahoru by mělo jít snadno sundat.

V tuto chvíli ale buďte nanejvýš obezřetní, protože teď již vidíte přes sací kanálky přímo do motoru, takže opatrně, ať vám tam něco nespadne! Těsnění po sundání dokonale omyjeme. V původním anglickém návodu bylo doporučeno rovnou vyměnit za nové, ale moje těsnění vypadalo po cca 220 000 km netknutě, takže já jej neměnil. Pozor, těsnění jsou samozřejmě 2, pro každé 3 válce zvlášť.

16) Nyní musíme ze systému dostat palivo a odpojit přívod paliva k válcům. Systém je pod tlakem, takže si připravíme nějakou malou nádobku na benzín, obložíme spoj raději nějakým tím hadrem a opatrně povolíme ventilek v přívodu paliva. Více viz obr. 17. Povolujeme tu vnitřní matku (označeno červeně na obr. 17), povolení černého plastu neudělá nic. V mém případě ale vyteklo tak zhruba 50 ml benzínu maximálně a ten tlak se nezdál tak velký. Povolujte podobně, jako byste chtěli upouštět ventilek u pneumatiky.

17) Odpojíme další hadici vedoucí do prostoru klapek (viz obr. 18).

18) Nyní musíme rozpojit přívodní hadici paliva. Na tomto jsem si já lámal zuby nejdéle, primárně kvůli nepochopení anglického návodu. Takže, co je třeba rozpojit, ukazují obrázky 19 (před rozpojením) a 20 (po rozpojení). Nejprve sundáme pojistku z obou stran spoje (na straně gumové hadice je tam plastová objímka, na straně kovové koncovky je to ten rezavý kus plechu na obrázku). Po sundání musíme teď ty dvě kovové části dostat od sebe. Na to si musíme pomoct nějakým malým udělátkem. To nám pak poslouží k povolení pružinky uvnitř pravé části, zajišťující spoj před rozpojením. V anglickém návodu doporučují plast, mně se plast ale lámal, takže jsem to nakonec vyrobil z kousku plechu. V podstatě je potřeba vyrobit úzký proužek (tak 1-2 cm) tvrzeného plastu/plechu, na délku o něco málo méně, než je obvod té kovové části nalevo (zeleně na obr. 20). Tento proužek teď ohneme tak, aby nám z něj vznikl malý váleček, kopírující tu kovovou koncovku - s tím, že je váleček rozpůlený, takže se dá na kovovou koncovku nacvaknout. Nyní tedy toto udělátko obtočíme kolem kovové koncovky (v ideálním případě by mělo dokonale přiléhat) a snažíme se jej šroubováčkem natlačit do té kovové části napravo - je tam taková pružinka po vnitřním obvodu, kterou potřebujeme tímto odjistit.. Měli byste cítit, že spoj povolil, a pak by již mělo jít pravou část z levé vyndat.

19) Nyní musíme odpojit lanko, kterým IMRC modul ovládá táhlo klapek sání. Můžete si teď sami zkusit tím táhlem pohnout, mělo by být vidět, jak se klapky krásně otvírají. Pomůžeme si povolením pružinky, abychom s ní nemuseli bojovat, a sundáme 2 šrouby jistící ono lanko a ovládající klapky. Otvory po těchto šroubech na obr. 21. Po povolení sundáme koncovku lanka z ovládání klapektažením směrem ke konci lanka - koncovka je opět podobná jako u škrtící klapky, viz obr. 22 po demontáži.

20) Nyní musíme odpojit vstřiky. Na obr. 23 jsou červeně označené konektory, jsou 3 pro každou sadu. Malým šroubováčkem povolíme a celý ten plast i s dráty by měl jít vytáhnout směrem nahoru. Pozor, úplně vyndat ten klus plastu s dráty z prostoru motoru nepůjde, kabely samotné vedou z obou stran. Ale musíme vstřiky odpojit, abychom pak mohli klapky vyndat.

21) Nyní povolíme 1 šroub, který přidržuje vstřiky (označen zeleně na obr. 23).

22) Nyní povolíme 4 šrouby na každé straně (8 celkem) = jediné, co nyní drží klapky na bloku motoru. 4 z nich jsou označeny modře na obr. 23. Postupujeme  podobně jako při sundávání paroží - postupně pomalu povolujeme a zkusíme opatrně pohnout ve chvíli, kdy jsou všechny šrouby povolené. Pozor, 3 šrouby přidržující vstřiky u klapek není potřeba povolovat. Po povolení a vyndání šroubů můžeme klapky sundat. Pozor na přívod ke vstřikům, abychom kabely neutrhli.

23) Opět maximální ostražitost s ohledem na případné nečistoty - nedejbůh předměty (!), které by vám mohly do motoru propadnout. Já osobně měl tady docela strach, protože ten spoj rozhodně moc čistý nebyl. Také je tam znovu plastové těsnění, které  je třeba také sundat a venku omýt. Přímo na hlavě motoru jsem pak opatrně ty nečistoty setřel; saze a karbon, co můžete vidět směrem do motoru, se doporučuje nechat být (protože by to vše teď napadalo do motoru). Obr. 24 ukazuje, co na motoru teď zbylo (ještě před sundáním těsnění), na obr. 25 jsou samotné demontované klapky sání.

Nyní tedy vše, co máme venku, důkladně pročistíme, pohyblivé spoje promažeme, a můžeme v obráceném pořadí  vše skládat zpět do původního stavu. Hlavně nadále dbáme na pozornost, ať se nám třeba nepodaří hodit do motoru nějaký šroub - pak by to asi chtělo nějaký magnet a vytáhnout jej. Mě naštěstí žádný podobný problém nepotkal.

Po zpětné montáži a připojení baterky musíme provést klasické akce po odpojení baterky - u mě toto znamená kód pro CD přehrávač + naučit stahování oken + naučit ECU (3 min volnoběh, 3 min 1250 otáček, potom 20 min jízdy mým stylem). Krátce po nastartování bylo znát, že nějaké nečistoty se přeci jen do motoru dostaly, protože po dobu cca 20 vteřin se motor jako by trochu hádal a z výfuku šlo trochu smradu. Potom již vše naprosto OK.

Celkem mi práce zabrala asi 10 hodin, ale to hlavně proto, že ten původní anglický návod byl bez obrázků a některé postupy nebyly úplně jasné. Také jsem musel párkrát z různých důvodů práci přerušit. Podruhé bych věřím celou práci i s důkladným čištění zvládl pod 4 hodiny.

 

Obrázky jsou zatím zde http://uloz.to/x4YJeK4/foto-zip , do článku budou doplněny po finální úpravě webu. 

 

 

edit
cmc.fordclubs.org
 Created by BasicX, Zbynek | Nahoru | Home | E-mail
 
 Copyright © 2003 - 2009 CMC + CFC, všechna práva vyhrazena