První pomoc při nehodě - shrnutí
print
První pomoc při nehodě - shrnutí
K. Rubášová (2004-04-13)
Obecné zásady

Zůstat v klidu a nezačít panikařit

Zajistit místo nehody – zaparkovat za nehodou, spustit čtyřblik, výstražný trojúhelník

Zajistit osoby, které nejsou schopny pomáhat – děti, nemocné osoby

Přehlédnout a vyhodnotit situaci. Ze svého auta je vhodné si hned vzít rukavice a máte-li, mobilní telefon pro přivolání pomoci.

Zabezpečit havarované vozidlo – vypnout motor, zatažení ruční brzdy

Přivolání pomoci – záchranná služba 155. Dispečer položí tyto otázky: Kde se nehoda stala? Co se stalo? Kolik je zraněných osob a v jakém rozsahu?

Začít s poskytováním první pomoci

První pomoc

Poskytnout první pomoc má každý občan ze zákona, ale jen pokud ho samého neohrozí na zdraví – těhotné ženy, staré nemocné osoby, …

zhodnotit stav zraněných – pomocné pravidlo „kdo nemluví (je v bezvědomí) je na tom hůř“

první ošetřujeme osoby v bezvědomí a velká tepenná krvácení

Bezvědomí

postižený nereaguje na výzvu ani na bolest ( nejlépe použít štípnutí)

UVOLNIT DÝCHACÍ CESTY – Esmarchův hmat – mírný záklon hlavy a předsunout čelist, odstranit cizí těleso z úst (může to být i protéza, vyražený zub,…) – POZOR na kousnutí

PŘI ZÁSTAVĚ DECHU – nejsou přítomny dýchací pohyby ani lapání po dechu – zahájit umělé dýchání

PŘI ZÁSTAVĚ KREVNÍHO OBĚHU – nehmatný tep - ukazovákem a prostředníčkem jedné ruky nahmatat tep na krku nebo v třísle. NENAHMATÁVAT na obou stranách krku najednou – při delším stisknutí „omdlí“ každý. Tep na rukou nemusí být hmatný - zahájení KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

Umělé dýchání

frekvence: 12-15dechů za minutu

technika: u dospělých dýcháme z úst do úst, palcem a ukazovákem sevřeme nos postiženého a po hlubokém nádechu obejmeme jeho ústa našimi rty a vzduch do něj „foukneme“ (existují dýchací masky pro ty, kdo se nechtějí „líbat“).

Kardiopulmonální resuscitacestlačování hrudníku spolu s umělým dýcháním - 15stlačení a 2vdechy(na počtu zachránců nezáleží), po 7mi cyklech zkontrolovat úspěšnost

místo tlaku: střední až dolní třetina hrudní kosti (uprostřed hrudníku)

technika: zachránce stlačuje hrudní kost postiženého tím, že přenáší váhu předklonem na natažené horní končetiny dané přes sebe v oblasti dlaní. Při stlačení(zvláště u starších lidí) je možné uslyšet křupnutí. To jste zlomili žebro. Nic se neděje!

cíl: přiblížit hrudní kost dospělého postiženého o 4 cm k páteři.

doba: ukončíme hmatáme-li tep. Pokud ne a podmínky to dovolují, vydržíme do příjezdu záchranné služby.

Dovoluji si přidat vlastní komentář: Naštěstí jsem vždy resuscitovala jen v nemocnici, kde jsem měla k tomu podmínky a nebyla jsem na ni sama. Je to činnost fyzicky i psychicky velmi náročná. Nejdůležitější je zachovat klid!!! Nacvičovali jsme snad všichni resuscitaci v autoškole, ale ANDULA opravdu není člověk. Co se dá vyzkoušet? Najít tep na krku a v třísle a místo, kde se stlačuje hrudní kost. Přeji Vám, abyste ji nikdy nepotřebovali!Velká tepenná krváceníPři tomto poranění rukavice doporučuji. Opravdu není nic příjemného přijít do kontaktu s cizí krví. Podvědomě myslí zachránce na to, co může od postiženého „chytit“ – AIDS, žloutenku a nesoustředí se plně zachraňování.

K tepennému krvácení dochází při poranění tepen. Je to jedno z nejčastějších poranění při dopravních nehodách. Může být vnější nebo vnitřní.VNITŘNÍ

– nevidíme zdroj velkého krvácení,ale postižený je bledý, potí se, má studenou kůži a zrychleně dýchá.

Ošetření: S tímto stavem toho moc neuděláme. S postiženým hýbeme,co nejméně. Pokud to podmínky dovolí, dáme mu nohy výš než hlavu.VNĚJŠÍ

- mimo bledosti, poceni, studené kůže a zrychleného dechu vidíme jasně červenou krev vystřikovat z rány. Pokud je v ráně něco vražené, NIKDY to nevyndáváme!!!

Ošetření: Nejrychlejší je zaškrcení končetiny nad ránou. ALE to je třeba cca po10min na chvíli povolit, aby nedošlo k odúmrtí.

Správný postup je přiložení sterilního obvazu – polštářku, tlakové vrstvy(něco pevného tuhého – smotané škrtidlo, krabička od kazety,…) a pevného obtočení obinadlem.
edit
cmc.fordclubs.org
 Created by BasicX, Zbynek | Nahoru | Home | E-mail
 
 Copyright © 2003 - 2009 CMC + CFC, všechna práva vyhrazena