Změny v zákonu o provozu na pozemních komunikacích
print
dodal Red (2006-02-12)
Milí kolegové řidiči a kolegyně řidičky,
dne 21. září 2005 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ZÁKON č. 411, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „zákon o silničním provozu“)

Vzhledem k tomu, že zákon obsahuje řadu ustanovení, která mají přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zvyšuje výši postihů řidičů, zasílám Vám hlavní změny, ke kterým v této oblasti dochází.

Novela zákona začne platit od 1. července 2006, do té doby bude vyhlášeno úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

Hlavní změny v pravidlech

 bodový systém
 celoroční povinné svícení
 povinné autosedačky (rodina s více než třemi dětmi je při jízdě ve městě nemusí použít) Pozn.: „týká se všech dětí o hmotnosti do 36 kilogramů a výšky 150 centimetrů“
 povinné přilby pro cyklisty do 18 let na pozemních komunikacích (dosud jen do 15 let)
 zvýšení pokut (až 50 000 Kč)
 pravomoc policie na místě odebrat řidičské oprávnění
 až 5000 Kč (i opakovaně) za nedostavení se k projednání přestupku
 povinnost dodržet bezpečnostní pruh na dálnici při dopravní zácpě
 zákaz používat antiradar
 povinnost provozovatele motorového vozidla sdělit, kdo řídil  rozšíření kompetencí městských strážníků, kteří budou moci měřit rychlost radarem a zastavovat vozidla
 rozšíření kompetencí pro příslušníky celní správy - budou moci kontrolovat řidičský i technický průkaz a nejvyšší přípustnou hmotnost kamionů
 instruktoři autoškol nebudou smět pít alkohol před cvičnou jízdou s žákem
 řidiči v koloně na dálnici musí mezi sebou vytvořit nejméně tři metry široký pruh pro vozidla policie či záchranné služby
 v místech s méně než třemi jízdními pruhy nebudou smět kamiony předjíždět
 policisté budou moci zablokovat vozidlo, které řídí opilý člověk. Zablokování nebo odtažení auta bude hradit jeho vlastník nebo řidič.
 expresní vydání řidičského průkazu do 5 dnů za poplatek 500 Kč


Větší pravomoci policie

 Policie České republiky bude mít znovu možnost odebírat řidičské oprávnění okamžitě. Zda o ně hříšník přijde, rozhodne do pěti dnů odbor dopravy pověřené obce.
 Policisté také budou smět zablokovat vozidlo a řidiči tak zamezit v další jízdě.
 Městská policie bude smět měřit rychlost projíždějících vozidel, jejich řidiče stavět a pokutovat.


Výše pokut:

Pokuta na místě
• Nejnižší možná částka je 1 500 korun. Nejvyšší 5 000,- korun.

Maximální pokuta

• Maximální pokuta může dosáhnout až 50 000,- korun. Dosud to bylo o polovinu méně.

Kauce

• Policie může vybírat od řidičů, u kterých bude mít podezření, že by se vyhýbali úřadům, kauci od pěti do 50 tisíc korun. To míří hlavně na cizince, na které dříve byly české úřady krátké.

• Za projetí křižovatky na červenou 2 500 - 5 000 Kč
• Za předjíždění přes dvojitou plnou čáru 5 000 - 10 000 Kč
• Za jízdu po tramvajovém pásu 1 500 - 3 000 Kč
• Při odmítnutí dechové zkoušky 25 000 - 50 000 Kč


Vězení

• Opilý řidič, který způsobí dopravní nehodu, může jít do vězení až na tři roky (dosud mohl počítat maximálně s jedním rokem)

Bodový systém

Nejvýraznější změnou jsou trestné body, které budou řidiči dostávat za vážné přestupky. Téměř za každý dopravní přestupek udělí policie řidiči přesně stanovený počet bodů. Ten, kdo nasbírá dvanáct bodů, přijde na rok o řidičský průkaz - ten musí odevzdat do pěti dnů od doručení oznámení, že dvanáctibodové hranice dosáhl.

Za volant vozu či za řídítka motocyklu si znovu sedne nejdříve za 12 měsíců. Zároveň ho čeká přezkoušení v autoškole. Řidič bude muset absolvovat kompletní přezkoušení z odborné způsobilosti.

To znamená, že složí test z

• předpisů o provozu
• ze zdravotnické přípravy
• ze znalostí ovládání a údržby vozidla
• a zkoušku z praktické jízdy


Pokud jeden rok nic neprovede, čtyři trestné body se mu odečtou.

Počty bodů, udělené za jednotlivé přestupky:

7 bodů
 Jízda pod silným vlivem alkoholu. V případě, že policie u řidiče naměří množství alkoholu pod hranicí 0,3 promile, dostane řidič o tři trestné body méně.
 Odmítnutí dechové či krevní zkoušky.
 Zavinění dopravní nehody, při které někdo zemřel nebo byl vážně zraněn.
 Řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.

6 bodů
 Zakázané předjíždění.
 Vjíždění na železniční přejezd v okamžiku, kdy je to zakázáno.
 Řízení auta řidičem, kterému bylo předtím zabaveno řidičské oprávnění.
 Otáčení, couvání nebo jízda v protisměru v místech, kde to není dovoleno.

5 bodů
 Překročení rychlosti v obci o více než 40 kilometrů v hodině, případně o více než 50 kilometrů mimo obec.
 Řízení automobilu, který nemá platnou technickou kontrolu.
 Řízení automobilu bez platného posudku o zdravotní způsobilosti.
 Nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn "Stůj" při řízení provozu oprávněnou osobou.

4 body
 Neumožnění přejít chodci na značeném přechodu.
 Nedání přednosti v jízdě.
 Nedodržení bezpečnostní přestávky.
 Řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel.
 Pokud má řidič v krvi do 0,3 promile alkoholu. Při vyšším množství dostane sedm bodů.

3 body
 Držení mobilního telefonu během jízdy.
 Ohrožení jiného řidiče při přejíždění z jednoho do druhého pruhu.
 Překročení povolené rychlosti o více než 20 kilometrů v obci nebo o více než 30 kilometrů mimo obec.

2 body
 Nedovolená jízda po tramvajovém pásu.
 Nepoužití bezpečnostního pásu.
 Nepoužití dětské autosedačky.
 Neoznačení překážky v provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil.

1 bod
 Vjetí do pěší zóny.
 Neoprávněné použití vyhrazeného jízdního pruhu.
 Parkování v úseku, kde je to zakázáno.
 Neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré nebo oranžové barvy, případně doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením

Pozn.:

Upraven byl i předpis, který byl českým specifikem: při vjíždění na kruhový objezd už nebudou muset řidiči dávat znamení směrovými světly. Novela zákona to výslovně zakazuje. Blikat už bude stačit pouze na výjezdu. Nově schválený zákon říká: "Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu, nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého, řidič nedává znamení o změně směru jízdy; při vyjíždění z kruhového objezdu řidič je povinen dát znamení o změně směru jízdy."
00
miniaminia
edit
cmc.fordclubs.org
 Created by BasicX, Zbynek | Nahoru | Home | E-mail
 
 Copyright © 2003 - 2009 CMC + CFC, všechna práva vyhrazena